Kdo jsme

„Jsme nezávislá apolitická skupina lidí a firem, jejíž cílem je pomoct České republice překonat pandemii COVID-19. Všemi kroky, které děláme, posilujeme soudržnost lidí v zemi, snižujeme polarizaci společnosti a podporujeme první linii. Děláme to jednoduchou a přátelskou komunikací, bez osobního prospěchu a snahy o zviditelnění.“

Budoucnost máme ve svých rukou.

Náš cíl:

Pandemie COVID-19 zasáhla ve své druhé vlně Českou republiku velmi výrazně. Nejen po zdravotní, ale také po ekonomické a společenské stránce. Dnes stojíme pár kroků od obrovské zátěže zdravotního systému, ekonomické škody narůstají a společnost je rozpolcená.

Zastavit růst epidemie

Chceme výrazně zvýšit vstřícnou formou efektivitu opatření zaměřených na zastavení růstu epidemie v ČR, a tím také snížit ekonomické škody spojené s plošnými opatřeními

Zvýšit soudržnost

Chceme pozitivně podpořit soudržnost společnosti v kritické době

Poděkovat lidem

Chceme podpořit všechny v první linii a poděkovat jim za jejich práci

Náš kodex

Tento kodex slouží:

  1. Všem zapojeným pro orientaci v tom, co děláme a jakým směrem jdeme
  2. Jako kompas pro potenciální partnery, kteří se chtějí na tuto cestu vydat s námi

Ve všem, co děláme, dodržujeme následující principy:

  1. Jsme apolitičtí a nezávislí
  2. Nekomentujeme a nehodnotíme kladně, ani záporně kroky vlády
  3. Vše, co děláme, děláme dobrovolně a pro bono
  4. Nejde nám o zviditelnění, osobní úspěch a pozornost
  5. S pokorou se snažíme pomoct

Kdo je v tom s námi

Partneři

Mediální partneři